NSB - NSB 5-year pocketbook

Sold out
€0.00
Item number: PS-022

🇬🇧 NSB - '5 years pocketbook'

 • Sort: pocketbook
 • Publisher: NSB
 • Year: 1940
 • Language: Dutch
 • Cover: Hardcover 14 x 11cm
 • Number pages: 40
 • Details: The 5 years membership booklet (Pocket booklet) is complete with passport photo, there are several stamps and notes in the booklet. The booklet belonged to Louis J. from Schiedam, joined the NSB on 24.08.1935 with Pedigree number: 55480.

  NSB member received the five-year badge on the occasion of being a loyal member of the NSB for 5 years and was awarded to him on Oct. 10, 1940. with this accompanying pocketbook.

  The pocketbook which one also had to show if necessary whether he was entitled to wear the five-year badge of honor.

  Also included in this booklet was the data, Record of Service and necessary mutations.

 • Condition:  in used condition, very rare

🇳🇱 NSB - '5 jaren lidmaatschap boekje '

 • Soort: zakboek
 • Uitgever: NSB
 • Publicatiejaar: 1940
 • Taal: Nederlands
 • Kaft: Hardcover 14 x 11cm
 • Aantal pagina's: 40
 • Details: Het 5 jaren lidmaatschapsboekje (Zakboekje) is compleet met pasfoto, er staan diverse stempels en aantekeningen in het boekje. Het boekje behoorde toe aan Louis J. uit Schiedam, en werd lid van de NSB op 24.08.1935 met Stamboeknummer: 55480.

  NSB lid heeft
   ter gelegenheid dat hij 5 jaar trouw lid was van de NSB het vijfjaren draagteken ontvangen en is hem uitgereikt op 10 oktober 1940. met dit bijbehorende zakboekje.

  Het zakboekje wat men ook zo nodig moest tonen of hij wel gerechtigd was om het vijfjarenteken ereteken te mogen dragen.

  Tevens werd in dit boekje ook de gegevens, Staat van dienst en de nodige mutaties vermeld.


 • Conditie: gebruikte staat, erg mooi, zeer zeldzaam

Kernwoorden: #NSB #WA #NJS #NAD #NLSS #NSVO #Jeugdstorm #Mussert #Nationaalsocialisme #WW2 #WHN #Winterhulp #Dutch