NSB - plaque "Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940"

Sold out
€0.00
Item number: A-003

🇬🇧 NSB - token "Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940"

  • NSB department: general
  • Year: 1941
  • Technical Details: Front: Wolfsangel with a swastika behind it, with a chained flower branch; caption: 'Destiny united 10-14 May 1940'. Other side: text 'Dietschers and Germans / driven together by fate / united in danger / united in the future'. Bronze, 40 mm.
  • Condition: in good used condition
  • Details: original example

The medal "Destiny 10-14 May 1940" was instituted following a decision by Anton Mussert in autumn 1940 and awarded on 9 May 1941. The medal was intended for members of the National Socialist Movement (N.S.B.) who were interned between 10 and 15 May 1940. The medal was intended to honour the internees but also to underline the link between the NSB and the German occupiers. This was further emphasised by awarding three gold copies to Seys-Inquart, Schmidt and Hauptmann Siebel, respectively.

Besides NSB members, Reich Germans interned during this period were also given the opportunity to receive this medal.

The medal was designed by NSB member and painter F. Gerdes and made at Gerritsen and van Kempen.


🇳🇱 NSB - 
penning Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940

  • NSB onderdeel: algemeen
  • Jaar: 1941
  • Technische details: Voorkant: Wolfsangel met daarachter een hakenkruis, met een geketende bloemtak; omschrift: 'Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940'. Andere kant: tekst 'Dietschers en Duitsers / saamgedreven door het lot / vereend in gevaar / verbonden in de toekomst'. Brons, 40 mm.
  • Conditie: in zeer goede gebruikte staat
  • Bijzonderheden: origineel exemplaar

De penning "Lotsverbondenheid 10-14 mei 1940" werd ingesteld na een besluit van Anton Mussert in het najaar van 1940 en uitgereikt op 9 mei 1941. De penning was bedoeld voor leden van de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.) die tussen 10 en 15 mei 1940 geïnterneerd waren. De penning was bedoeld als eerbetoon aan de geïnterneerden maar ook om de band tussen de NSB en de Duitse bezetter te onderstrepen. Dit werd nog eens benadrukt door het uitreiken van drie gouden exemplaren aan respectievelijk Seys-Inquart, Schmidt en Hauptmann Siebel.

Naast NSB leden kregen ook Rijksduitsers die tijdens deze periode waren geïnterneerd de mogelijkheid deze penning te ontvangen.

De penning werd ontworpen door het NSB lid en kunstschilder F. Gerdes en gemaakt bij Gerritsen en van Kempen.

Kernwoorden: #NSB #WA #NJS #NAD #NLSS #NSVO #Jeugdstorm #Mussert #Nationaalsocialisme #WW2 #WHN #Winterhulp #Dutch