German - Arbeitsbuch (model #1)

€25.00
Item number: PS-005

🇬🇧 German - Arbeitsbuch

  • Title: Arbeitsbuch | Workbook
  • Language: German
  • Binder: hardcover, 10.5 x 14.5 cm
  • Condition: good, with insert with date stamps from 1947 and 1948
  • Particulars: Nice Arbeitsbuch with some handwritten pieces and various official stamps. Belongs to Elisabeth Raschker saleswoman in Chemnitz 

Deutsches Reich Arbeitsbuch. Since 1892, it was mandatory in Germany to keep a Laborbuch. It began by registering the numerous miners in Germany. These documents were registered at the local police station. Later, the Arbeitsbuch became mandatory for all occupational groups in Germany. Thus, the Arbeitsbuch was in use long before the Nazis. Only the Eagle and the swastika were added to the layout of the booklet from 1935 to 1945.

This refers to the 1 st model Arbeitsbuch. The "Arbeitsbuch" underwent three changes during the Third Reich, with the introduction of the first model in 1935, the second model in 1939 and a third model in 1942.

🇳🇱 Duits - Arbeitsbuch

  • Titel: Arbeitsbuch
  • Taal: Duits
  • Band: hardcover, 10,5 x 14,5 cm
  • Conditie: goed, met inlegvel met datumstempels uit 1947 en 1948
  • Bijzonderheden: Mooi Arbeitsbuch met wat handgeschreven stukken en diverse officiële stempels van de fabriek Chemnitz. Op naam van Elisabeth Raschker verkoopster in Chemnitz. 

Deutsches Reich Arbeitsbuch. Sinds 1892 was het in Duitsland verplicht om een Arbeidsbuch bij te houden. Het begon met het registreren van de talloze mijnwerkers in Duitsland. Deze documenten werden geregistreerd bij het plaatselijke politiebureau. Later is het Arbeitsbuch verplicht voor alle beroepsgroepen in Duitsland. Het Arbeitsbuch was dus al lang voor de Nazi’s in gebruik. Alleen de Adelaar en het hakenkruis zijn aan de lay-out van het boekje toegevoegd vanaf 1935 tot 1945.

Dit betreft het 1e model Arbeitsbuch. Het 'Arbeitsbuch' onderging drie veranderingen tijdens het Derde Rijk, met de introductie van het eerste model in 1935, het tweede model in 1939 en een derde model in 1942.