NSB - 'Strijd Offer' | 'Struggle and Sacrifice' plaquette

Sold out
€0.00
Item number: A-010

🇬🇧 NSB - 'Struggle and Sacrifice' plaquette

 • Details:enamelled 'Battle Sacrifice' bearing sign riveted to the plaque with laurel wreath, mourning ribbon and the text 'Battle Sacrifice', plaque is without the name of the NSB member who died.
 • Technical details: 7 x 5.5 cm
 • Designer: Cris Agterberg
 • Marker: 'CA'designer signature 
 • Condition: plaque shows normal signs of use, enamelled surface support sign is slightly damaged, not disturbing
 • Particulars: a rare, original plaque

This plaque was presented to relatives in memory of deceased/fallen NSB members. 


🇳🇱 NSB 'Strijd Offer' plaquette

 • Details: geëmailleerde 'Strijd Offer' draagteken vastgeklonken aan de plaquette met lauwerkrans, rouwlint en de tekst 'Strijd Offer', plaquette is zonder naam van de gestorven NSB lid.
 • Technische details: 7 x 5,5 cm
 • Ontwerper: Cris Agterberg
 • Markering: 'CA' signatuur ontwerper 
 • Conditie: plaquette vertoont normale gebruiksporen,  geëmailleerd oppervlakte draagteken is licht beschadigd, niet storend
 • Bijzonderheden: een zeldzame, originele plaquette

Deze plaquette werd uitgereikt aan nabestaanden ter gedachtenis aan overleden/gesneuvelde NSB leden.