NSB - 5 jaren speld ' Hou en Trou' #3

Sold out
€0.00
Item number: P-054

🇬🇧 NSB 'draagteken' (member pin)

  • NSB part: General
  • Technical details: pin
  • Condition: in good used condition
  • Particulars: original example

This pin was awarded to members who were continuous members for 5 years and were numbered. The pin is numbered with the unique NSB Stamboeknummer '17869'.

 

🇳🇱 NSB 'draagteken' (ledenspeld)

  • NSB onderdeel: Algemeen
  • Technische details: pin
  • Conditie:in goede gebruikte staat
  • Bijzonderheden: origineel exemplaar

Deze speld werd uitgereikt aan leden die onafgebroken 5 jaar lid waren en werden genummerd. De speld is genummerd met het unieke NSB Stamboeknummer '17869'.

Kernwoorden: #NSB #WA #NJS #NAD #NLSS #NSVO #Jeugdstorm #Mussert #Nationaalsocialisme #WW2 #WHN #Winterhulp #Dutch