Norwegian - NS propaganda poster (I)

Sold out
€0.00
Item number: PO-017

🇬🇧 Women's Organisation of the National Assembly - ("Home, family, fatherland")

 • Enlistment poster for the National Assembly's Women's Organisation.
 • NS section: Women's Organisation
 • Object type: Poster
 • Production year: 1943
 • Technical details: 70 cm x 50 cm. A few pieces missing, as you can see in the picture. 
 • Maker: Kaare Sørum.
 • Printed at Thon & Co. A/S
 • Family, Aryan appearance, consisting of father, mother and two children. Mother wears badge with sun cross. In the background Norwegian nature, and people marching past.
 • Condition: In good used condition.

Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon, abbreviated 'NSK', was a special organisation for women over 18 affiliated to the Norwegian Nazi party Nasjonal Samling (NS). The NKS was founded in 1934, shortly after the Ns was formed the previous year. The NS Women's Organisation was disbanded when the German occupier surrendered and the NS board was dismissed when Norway was liberated after World War II in May 1945. NSK was one of the three major NS special organisations, along with the Youth Union (NSUF) and Hirden.

 

🇳🇱 Vrouwenorganisatie van de Nationale Assemblee - ("Huis, familie, vaderland")

 • Inschrijvingsposter voor de Vrouwenorganisatie van de Nationale Assemblee.
 • NS sectie: Vrouwenorganisatie
 • Soort object: Affiche
 • Productiejaar: 1943
 • Technische details: 70 cm x 50 cm. Er ontbreken een paar stukjes, zoals u op de foto kunt zien.
 • Maker: Kaare Sørum.
 • Gedrukt bij Thon & Co. A/S
 • Gezin, Arisch uiterlijk, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen. Moeder draagt badge met zonnekruis. Op de achtergrond Noorse natuur, en voorbij marcherende mensen.
 • Conditie: In goede gebruikte staat.

Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon, afgekort "NSK", was een speciale organisatie voor vrouwen boven de 18 jaar die was aangesloten bij de Noorse nazipartij Nasjonal Samling (NS). De NKS werd opgericht in 1934, kort nadat de Ns het jaar daarvoor was opgericht. De NS Vrouwenorganisatie werd opgeheven toen de Duitse bezetter zich overgaf en het NS-bestuur werd ontslagen toen Noorwegen na de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 werd bevrijd. Het NSK was een van de drie grote speciale organisaties van de NS, samen met de Jeugdbond (NSUF) en Hirden.